Cây bạch mai (Hoa mai trắng)

Cây Bạch Mai là một loại cây thân gỗ nhỏ tuổi thọ bền. Chiều cao của cây có thể lên đến 2-3m. Cây có thể cao lên đến 50 năm.…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào